Kalite Politikası
13 Eylül 2022

                                                                                                                                                                             logo küçük.png

Kalite politikamız hastanemizin amaç ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında sağlıkta iyileştirme, geliştirme ilkelerinden hareketle sağlık hizmet kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve sağlıkta kalite çalışmalarının etkin, istikrarlı ve verimli bir şekilde sürdürülmesi esas alınarak hazırlanmıştır.

Hastalarımız İçin:

- Tüm süreçlerde, hastaların ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir hastane olmak.

-  Hizmet ettiğimiz hastalara en doğru, en gelişmiş teşhis ve tedavi yöntemleri kullanarak, en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükselterek hasta sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak. 

Hasta haklarını ön planda tutan; hasta ve ailesine saygılı, güler yüzlü hastaya her konuda güven veren hizmetler sunmak. 

- Günümüz ve geleceğin bilimsel yönetim ilkelerinden yararlanmak. 

- Hastalarımıza ilgili eğitimlerin verilmesini ve katılımı sağlamak.

-  Hasta memnuniyetini üst düzeyde sağlamak  

- Sağlık hizmeti verirken hastalarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek. 

Çalışanlarımız İçin: 

- Çalışanlarımızı bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak. 

-Tam zamanlı çalışma ilkesine ağırlık veren, doğru işe doğru insan atayan; çalışanlarıyla açık iletişimde olan, her düzeyde sürekli eğitime önem veren, 

- Huzurlu, içten, samimi, etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak. 

- Çalışanlarımızda kalite kültürünü oluşturarak, hastanemizi benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.  

 

Hastanemiz İçin:

-Uluslararası rehberler, kalite ve verimlilik yönetim sistemlerini uygulayarak; mükemmeliyete ulaşmayı hedefleyen, ulaşılabilir, çevre ve doğaya saygılı olan, bir hastane olmaktır. 

- Standartlarda fiziksel ve kurumsal yapıyı oluşturan,  altyapıyı, süreç ve çıktılarını doğru yöneterek etkili ve verimli hizmet üretmek. 

-  Öncelikle insan haklarına saygılı olmak. 

-  Kendimizi devamlı ölçmek ve iyileştirmek. 

- Sürekli ve sağlıklı büyüme hedefinden taviz vermemek. 

- Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek. 

- Enfeksiyon kontrolü için surveyans sistemini geliştirmek ve ulusal izleme sistemine katkıda bulunmak. 

- Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.  

Ülkemiz İçin:

- Sağlık sektöründe saygın bir konumda olmak.