Değerlerimiz
19 Nisan 2022

DEĞERLERİMİZ;
İnsan haklarına saygılı
Sürekli eğitim ve gelişim odaklı
Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı
Eşitlik ve hakkaniyet
Ahlaka ve etik ilkelere saygılı
Çevreye duyarılı