Amaç ve Hedeflerimiz
09 Mayıs 2022

KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER

Kurumsal Amaç

Sağlık hizmetinin kalite, nitelik ve verimliliğini artırmak, güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilirliğini hedefleyen bir hastane olmak

Kurumsal Hedef
Teknolojik ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak
Hasta/ hasta yakını memnuniyeti, hakları ve güvenliği konusunda etkin hizmetler sunmak
*Verdiğimiz hizmeti zamanında sistemli, planlı, en az hata ile yürütmek
Kalite Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak
*Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak
*Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü olmak
Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak
Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak
*Sağlık hizmetinin kalite/verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal amaç
Hastalarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal hedef
Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi, eksikliklerin ve olumsuzlukların iyileştirilmesi.

Kurumsal amaç
Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek

Kurumsal hedef
Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi, olumsuzlukların iyileştirilmesi.

Kurumsal amaç
Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Kurumsal hedef
Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

Kurumsal amaç
Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

Kurumsal hedef
Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

Kurumsal amaç
Kalite ve hasta güvenliği için öncelikli süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak

Kurumsal hedef
Tüm süreçlerle ilgili çalışan eğitimlerinin verilmesi ve farkındalığının artırılmasının sağlanması

Kurumsal Amaç
Çevre sağlığını önemseyen ve çevreye duyarlı bir hastane olmak

Kurumsal Hedef
İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda tüm atıkların kaynağından itibaren doğru bertaraf edilmesini sağlamak.

Sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak.
Çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek ve çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,

Kurumsal Amaç

Bölgemizdeki gebelerin ve kadınların DSÖ’ nün ve Sağlık Bakanlığı’ nın üreme ve doğum politikalarına bağlı kalarak bilinçlenmesini sağlamak.

 

Kurumsal Hedef

Gebe Okulu Faaliyetlerinin ve sürekliliğinin artırılarak devam etmesi.