Bilgi İşlem Donanım
03 Haziran 2022

Bilgi İşlem Donanın Birimi Görevli olduğu birimde Hastanenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Görevleri:

1- Sistemde oluşabilecek arızalara anında müdahale edip, gerekirse ilgili diğer teknik personeli yardıma çağırır.
2- Hastanenin malı olan her türlü lisanslı yazılım, donanım gereçleri ve araçları merkezde muhafaza eder. Başkası tarafından kullanılmasına ve kopya edilmesine müsaade etmez.
3- Bilgi İşlem Birimine, bu biriminde görevli personelden başkasının girip/çıkmasına, sisteme müdahale etmesine müsaade etmez.
4- Hastanenin gizli bilgilerini gizlilik prensibine uygun yürütür.
5- Bilgi işlem birimi personeli belirlenen aralıklarla, sorumlu baştabip yardımcısı ve sorumlu müdür yardımcısı eşliğinde toplantı yapar.
6- Hastane bilgisayarlarının donanım eksikliklerini yerinde tespit edip, en kısa zamanda teminini sağlar.
7- Hastane bilgisayarlarının envanterini çıkarır ve takibinden sorumludur.
9- Bilgi İşlem Birimindeki bilgilerin yedeklenmesinin takibinden sorumludur.
101-Birimindeki Hizmet Kalite Standartlarının tamamlanmasını sağlar.