Çocuk Nöroloji Uzmanımız
20 Haziran 2022

                 fatih mehmet akif özdemir.jpg
Adı Soyadı:FATİH MEHMET AKİF ÖZDEMİR
Uzmanlık Dalı:ÇOCUK NÖROLOJİ
Tıp Fakültesi:
Uzmanlık:
Yan Dal: